2013 - et uheldigt år for danske gartnere
For godt et år siden beskrev jeg i en kronik her i avisen, gartnernes situation i Danmark. Flere af de store gartnerier var lukkede eller på vej ud af landet. I mellemtiden har der været massivt pres på regeringen for at den skulle gøre noget der kunne stoppe virksomhedsflugten og sætte gang i væksten.
Men hvad er sket?

Regeringens plan om at lave en afgift på lastbilkørsel, blev heldigvis ikke til noget. Ligesom trængselsringen omkring København, var ideen så tosset, at den blev droppet. Hurra for det. Derudover har regeringen vedtaget Vækstplan DK. Den har reduceret energiafgifterne for gartnerne med i omegnen af 6 millioner kroner årligt – og en lempelse af virksomhedsskatten vil potentielt spare gartnerne for yderligere ca 10 millioner, når de nye satser er helt indfasede. En stor stigning i PSO-afgiften har dog udhulet besparelserne allerede inden de er realiseret, men regeringen har lovet en ny refusionsmulighed bundet op på klimamålsætninger og energiregistreringer. Hvor meget administration det reelt vil medføre og hvor mange der reelt vil kunne få gavn af denne ordninger er desværre uklart, for ordningen er blevet forsinket pga EU regler. Gartnerne venter således spændt på de lovede tiltag, og håber ikke at politikerne løber fra løfterne, for PSO afgiften er mere end 3-doblet siden krisen ramte i 2008 og det rammer branchens konkurrenceevne hårdt. Med PSO-afgiftens nuværnde niveau koster den branchen 40 mio kr årligt, og i 2014 forventes den at stige yderligere – blandt andet fordi der nu også kommer PSO -afgift på naturgas. På ét punkt er der dog lys: CO2 kvoterne er lavere end frygtet. Men desværre har Connie Hedegaard (K, MEP) arbejdet hårdt på at få kvoterne op igen via den såkaldte back-loading plan. Hvis det lykkedes, vil det være som en våd klud i ansigtet på gartnerne, der mange steder er i kvote-underskud.

Vejret har heller ikke været med gartnerne det forgangne år. Den lange og kolde vinter har kostet dyrt i energi og det meget sene forår sendte flere kulturer helt i rødt. På grøntsagssiden måtte Gartnerierne Lykkegården opgive og indgive konkurs allerede i januar. Derudover meldte blomsterløg-gartnerne om katastrofale salgstal og løg i 100.000-vis blev smidt ud. De høje omkostninger standsede også gartneriet Multigreen A/S, der måtte indgive konkursbegæring i april. Gartneriet Linnemann holdt dampen oppe indtil en konkurs ramte i oktober, hvor også Unique Flowers knækkede halsen.

Vejrmæssigt har efteråret har heller ikke været skånsomt, og den 28. oktober blev landet og gartnerne ramt af en kraftig storm, Allan, som ødelagde drivhuse og planter for millioner, og 5. december ramte endnu en storm, Bodil, landet, så gartnerne igen fik store skader. Gartneriet Hjortebjerg, kendt for ny teknologi indenfor varmeindvinding, måtte først igennem en rekonstruktion, så efterårsstorme, så en brand, for endelig at gå konkurs i december. Selv branchens tidligere guldfugl, Gartneriet PKM A/S, havde en gigantisk resultattilbagegang og offentliggjorde et underskud på hele 15 millioner for året 2012/13 – men håber at vende udviklingen i 2014.

Branchen savner i den grad lyspunkter.

For Gartneriet Rosborg A/S ser dødvandet efter Lars Rosborgs bortgang dog ud til at være passé. To ledende medarbejdere, tre investorer og en del af personalet har købt gartneriet ud fra boet og vil drive det videre i samme ånd som tidligere: Kvalitets-krydderurter skal bære læsset, og man håber at den samtidige gældssanering er nok til at gøre gartneriet levedygtigt.
I december meldte også Gartneriet Abildgaard og Kærby ud, at de går sammen i et nyt selskabs-koncept, der skal styrke virksomhedernes produktion og afsætning. Det bliver spændende af følge det nye selskab, By Growers, i fremtiden.

Salgsselskaberne, der skal afsætte gartnernes produkter, er også pressede. Dette afstedkom en stor fusion mellem Bøg Madsen A/S og GASA. Det nye firma, Gasa Bøg A/S, vil sidde på over halvdelen af det danske blomstermarked og dets succes bliver afgørende for gartnernes fremtidige afsætning. Julesalget er de fleste steder forløbet planmæssigt og det milde decembervejr har gjort, at der er sparet på energien og omkostningerne. Man må håbe på bankernes forståelse for det dårlige vejr og de ugunstige politiske vinde.

Gartnerne savner dog fortsat realistiske klimamål fra politikerne og realistiske forventninger fra fagforeningen 3F. Deres medlemmer har nydt godt af lønstigninger på 16% siden finanskrisen ramte, skønt priserne på gartneriprodukter blot er steget 4%, og det tynger erhvervet hårdt.

Gartnerne har brug for betydelige afgiftslettelser og mere fleksible overenskomster , der f.eks. kunne komme de udfaldsramte dagpengemodtagere til gode. Branchen har flere forslag klar, men foreløbig lukker fagbevægelse og politikere blot varm luft ud, uden at skabe forbedret konkurrenceevne og indtjening til de trængte virksomheder. Der er brug for at man trækker i arbejdstøjet og kommer med konkrete tiltag, hvis branchens tilbagegang skal standses og de 8000 job den sikrer, skal beholdes i Danmark.

Med håbet om et godt nytår,
Allan Holm Nielsen

Bragt som kronik i Fyens Stiftstidende 20.1.2014


Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk