EPIDEMIEN DER UDEBLEV
I starten af 2015 blev der fra bl.a. Statens Seruminstitut råbt vagt i gevær. Antallet af positive prøver med MRSA var de sidste 10 år steget kraftigt – og det fik myndighederne og diverse interesseorganisationer til at erklære udbredelsen af MRSA til en epidemi.

Som konsekvens heraf blev primært landbrugets anvendelse af antibiotika kritiseret kraftigt, og der blev indført nye regler for f.eks. hygiejne hos svinebønderne. Det skulle bremse udbredelsen og sikre at tingene ikke løb løbsk. Nu er der så kommet tal for 2015 og 2016, og skønt det ikke har fyldt noget særligt i pressen, kan man nu konstatere, at den frygtede svine-MRSA epidemi er udeblevet.

MRSA-tallene fordeler sig for 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 som følger:
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Smittede                  
- Svine-MRSA 1271 1117 1208 1251 1216 1124 931 959 828
- Andre typer MRSA 1694 1811 2337 2337 2462 2533 1950 1755 2168
Antal med blodforgiftning                  
- Svine-MRSA 8 6 7 4 8 8 10 6 7
- Andre typer MRSA 47 27 33 41 37 38 28 33 43
Døde pga blodforgiftning                  
- Svine-MRSA 2 1 1 0 2 1 0 2 3
- Andre typer MRSA 10 6 5 8 7 7 4 6 6
Kilde SSI.dk *

Det er altså glædeligt, at landbrugets indsats har virket og at udbredelsen af svine-MRSA er bremset. Det er dog trist, at den megen fokus på svine-MRSA, som på dødsfaldene viser sig at være den mindst farlige type, har fjernet fokus fra de andre typer MRSA – typer der kræver langt flere dødsfald.

Samtidig er det skidt for folks opfattelse af landbruget og fødevaresikkerheden, at det negligeres, at svine-MRSA reelt er mindre farlig end andre typer stafylokokker, og at risikoen for at dø af en ikke-resistent stafylokok stadig er mange gange større end at dø af de resistente typer – i f.eks. 2015 døde der 452 danskere af en stafylokok-infektion - og det er jo ikke en risiko vi normalt går og frygter i hverdagen.

Spis altså trygt dit svinekød, men vask som altid fingre når du har håndteret råt kød, og hold råt kød og grøntsager adskilt i køkkenet. Som du sikkert plejer, i og med at det har været husrådet i mere end 30 år.

* Opdateret med 2021 tal d. 6-12-2023.
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/opgoerelse-over-blodforgiftning-med-mrsa-4-kvartal-2019
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/opgorelse-over-blodforgiftning-med-mrsa-i-4-kvartal-2021

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk