Pesticidforbrug stærkt faldende

Trods et i forhold til udlandet lavt pesticidforbrug, kritiseres dansk landbrug og gartneri gang på gang for anvendelsen af pesticider. Pesticider er nødvendige for at sikre et højt udbytte uden stor risiko for udbyttetab. Sammenlignet med f.eks. økologi betyder det, at udbyttet på en moderne dyrket mark typisk er 50-100% højere. Se anden artikel her på siden.

Landbrug og gartneri søger dog alligevel konstant at reducere forbruget af pesticider. Dels fordi midlerne er meget dyre og dels fordi forbrugerne efterspørger sikre og så pesticidfrie fødevarer som muligt.

Dette arbejde har over de sidste godt 30 år resulteret i en reduktion i det samlede pesticidforbrug med to-trediedele - fra omkring 7500 ton i 1983 til 2600 ton i 2015.
Indenfor de forskellige kategorier, er forbruget mindsket mindst, indenfor vækstreguleringsmidler (såkaldte stråforkortere), primært fordi de bruges meget i prydplanter, og dermed ikke i spiselige afgrøder. Der er dog stadig sket næsten en halvering af forbruget. Reduktionen er anden mindst - ca 60% - inden for herbiciderne (ukrudtsmidlerne), og mest indenfor insecticider (insekmidlerne) og fungicider (svampemidlerne) hvor reduktionen er ca 70%.

At der er reduceret så meget i forbruget betyder dog ikke at erhvervene holder op med at reducere. Der arbejdes hele tiden hårdt på at bruge så få og så skånsomme midler som muligt - så dansk-producerede varer kan bibeholde sin føreposition som nogen af de mest sikre fødevarer i verden.Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk