Tandlægepriser følger serviceydelsespriser

Forbrugerrådet kritiserer i bladet Tænk prisudviklingen på tandlægeydelser. Priserne er steget meget mere end nettoprisindexet, skrev de. Men det er en helt forfejlet sammenligning. For du kan ikke sammenligne en tjenesteydelse som tandlægebesøg med f.eks. prisen på TV, mælk og andre forbrugsgoder. Du skal sammenligne tjenesteydelser med tjenesteydelser.

Ser man på perioden som Tænk stiller op, er prisudviklingen for tandlægerne således 52% imod 49% for tjenestydelser generelt. Stadig større, men i det tal skal man huske at der i perioden gentagne gange er reduceret kraftigt i statens tilskud - den reduktion er derfor lagt oven i prisen, så at tandlægerne trods disse reduktioner har holdt stigningerne på niveau, er faktisk imponerende, og tænker man på, at lønindexet for danskerne generelt siden 2002 ligeledes er steget med 50%, så er realudgiften på tandlægeydelser holdt i ro.

Endnu værre (eller bedre) ser sammenligningen ud, hvis man ser på de sidste 10 år - for der er tjenesteydelser generelt steget 24% og tandlægeydelser til sammenligning blot 20% - og her er tilskuddene også reduceret, bare de sidste 3 år med hvad der svarer til 5% af prisen hos tandlægen. Tandlægernes ydelser er dermed i de senere år faldet med ca 10% i forhold til sammenlignelige ydelser fra andre fag. Og kritikken fra Forbrugerrådet er således helt malplaceret.

Desværre gravede medierne ikke i tingene inden de kastede sig over nyheden. Vi elsker jo noget at forarges over. Og politikerne sprang ligeledes på, da man jo netop har trukket en lovgiven overenskomst ned over hovedet på tandlægerne (lidt som med lærerne), og nu skal til at forhandle nye priser.

Men vil man forarges over noget, og synes man at prisen hos tandlægen er lidt for høj, så skulle man snarere prikke til politikerne. For de har over de sidste ca 25 år reduceret tilskuddet så det dengang dækkede ca 50% af regningen til idag i gennemsnit omkring 15%. Og så er det da tankevækkende at forbrugerbladet Tænk siden 2006 er steget fra 380 til idag 624 kr - altså 64% og således markant mere end tandlægepriserne. Men sådan er der jo så meget...Bragt som læserbrev i Avisen Danmark 24.8.2018

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk