Forskelsbehandling mht stoffer i drikkevandet

Plantebeskyttelsesmidler, selv ganske uskadelige af slagsen, tillades kun med 0,1 µg/liter (dvs. én dråbe i 500.000 liter vand) i vores drikkevand. Ellers skal vandet kasseres og boringen lukkes.

Imens tillader man f.eks. 10 x højere mængder af kviksølv. 50 x højere mængder af bly og arsen. 200 x højere for nikkel. 500 x højere mængder af cyanid!!! Og hele 20.000 x højere mængder af kobber. Alle stoffer der er langt farligere end de plantebeskyttelsesmidler vi finder - men fordi stofferne er vurderet ud fra sundhedsfare og ikke ud fra politiker-principper, så er grænseværdierne langt højere.

Er det så ikke godt, med sådan et forsigtighedsprincip?

Jo, hvis ikke det havde andre konsekvenser, så var det vel fint.

MEN det betyder at folk bliver bange for at drikke vand fra hanen, selv om det reelt er super sundt. Og et betyder at der bruges mange mange ressourcer på at nedlægge boringer med vand der er sundt og godt, bare fordi politikerne ikke vil tillade at det drikkes. Og det betyder færre penge til andre og langt vigtigere velfærdsproblemer.

Og det er da tude-tosset.

I øvrigt findes masser af andre menneske-skabte stoffer i vores grundvand. De har bare heller ikke politikernes opmærksomhed og forbydes ligeledes ikke af princip. Man kunne få den tanke at så længe det ikke er landbruget der er forureneren, så er det ikke noget man vil snakke om. Og det er bare ikke i orden, med den slags bias og hetz imod et erhverv vi kan være super stolte af (se side 19-21 og 95-98+100 om f.eks flourstoffer og andre organiske forureninger):

Det er også tankevækkende at der i masser af tilfælde findes mængder af disse stoffer over krav-værdierne i GRUMO analyserne. Men det hører vi heller ikke noget om (se side 81+87).

Kilde:
https://www.geus.dk/media/20715/grundvand_1989-2017.pdf

Også bragt som Facebook Opslag HER

Tabel 21 fra GEUS grundvandsanalyse 1989-2017, angivet som kilde.


Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk