Økologisk pesticid produktion

Et af de godkendte pesticider i økologi er pyrethrum - i Danmark solgt under navnet Spruzit Neu.

Pyrethrum udvindes af Chrysanthemum blomster, og produceres primært i Afrika - Tanzania og Rwanda.

Jeg har fundet en relativt detaljeret beskrivelse af produktionen i Rwanda - verdens anden-største pyrethrum producent - og her er det pr lov vedtaget at bønder i et givet område skal lave pyrethrum produktion på 40% af deres marker - 20% hvis man har under 2 hektar. Det gør ondt på landmændene, da der er flere penge i at lave f.eks. kartofler eller majs, men fordi regeringen har vedtaget dette kan de ikke selv bestemme. Resultatet er at familierne har svært ved at betale for mad og skolegang til børnene.

Blomsterne dyrkes ved at man pløjer og kommer kunstgødning på markerne, og planter så til med stiklinger. Når blomsterne springer ud skal de plukkes på et helt bestemt stadie, for at optimere udbyttet, og det foregår derfor med håndkraft.

I Danmark har mange gartneri-arbejdere fået allergi af at arbejde med Chrysanthemum. Det må være et stort problem i Rwanda også, men beskrives ikke nærmere.

I Rwanda beskæftiger pyrethrum industrien ca 30.000 mennesker - og der produceres i alt ca 700 tons blomster der i alt giver ca 15 ton aktiv-stof - alt sammen på et areal på ca 3000 hektar. En anden kilde taler dog om ca de dobbelte mængder/arealer og en tredie (FAOs statistik fra 2017) om næsten 7 gange større mængder (5000 tons blomster).

Pyrethrum ekstraheres fra blomsterne ved hjælp af petroleum-æter eller ethanol - der så dampes af for at give det færdige produkt, der blandes med andre synergistiske ingredienser som f.eks. piperonyl butoxid og rapsolie, men de endelige formuleringer er ofte forretningshemmeligheder og ikke offentlig viden.

Pyrethrum kan desuden give udslæt, åndedrætsirritation og vejrtrækningsproblemer og ved indtag af høje doser muligvis kræft. Men under grænseværdierne regnes pyrethrum ikke som kræftfremkaldende.

Som insekticid virker pyrethrum som en nervegift ved kontakt. Og så er pyrethrum særdeles farligt for bier.

Velbekomme.

Kilder:
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6
Link 7
Link 8
Link 9
Link 10

Bragt på Facebook 11.6.2019

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk