LATTERGAS-DANNELSE FRA RAPS OVERVURDERES I MODELLERNE MED 300%

En ny artikel fra august 2019, viser, at lattergas-dannelsen fra raps dyrket i Danmark blot antager ca 1,2 kg N2O-N - og fratrukket baggrunds-emissionen på ca 0,6 kg, giver det en effekt af gødskning med 171-217 kg N på blot ekstra ca 0,6-0,7 kg N2O-N.

I følge myndighedernes modeller, burde udledningen være 1% - altså 1,7 til 2,1 kg - eller med andre ord: modellen overvurderer lattergas-dannelsen fra gødskningen med enorme 300%.

Tallene passer i øvrigt meget flot med tidligere indikative tal fra hvede - og dermed må det med stor sandsynlighed vurderes, at landbrugets klimabelastning fra lattergas er stærkt overvurderet.

I artiklen bakkes op om denne generelle konklusion ved at man også ser på andre emissioner fra lignende undersøgelser af raps rundt omkring i EU, der ligeledes peger på ca 0,3-0,35% emission fra gødskningen.

Er det generelt for landbrugets gødskning, betyder det en ca til 30% overvurdering af landbrugets samlede klima-belastning!

En anden interessant konklusion fra artiklen er i øvrigt at tilsætning af nitrifikationshæmmer ikke reducerede lattergas-dannelsen, som myndighederne eller påstår også. Den omkostning er altså helt unødvendig for landbruget, ser det ud til.


Citat fra artiklen:
"Emission factors for mineral N fertilizer were 0.28‐0.36% with a mean of 0.32% across the fertilized treatments. These data concur with recent European studies suggesting that the EF for mineral N fertilizers in oilseed rape cropping systems may typically be lower than the default IPCC value of 1%. "

https://www.researchgate.net/publication/335351741_DMPP_reduced_nitrification_but_not_annual_N_2_O_emissions_from_mineral_fertilizer_applied_to_oilseed_rape_on_a_sandy_loam_soil

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk