10 x MERE PCB I DANSKE ØKO-ÆG
PCB og dioxin er to meget giftige stoffer, som vi mennesker ikke tåler ret meget af. Man opgør mængderne i pg (pico-gram - altså 0,000000000001 g) - så vi taler virkelig om stoffer man skal have stor respekt for.

Derfor skulle man også tro, at når indholdet af dioxin i økoæg er 2-3 x højere end i bur- eller skrabeæg, så gjorde det indtryk - eller når PCB indholdet er 8-12 x højere, så ville man råbe vagt i gevær. Forbrugerne bliver jo bildt ind, at økologi er sundere og indeholder mindre "gift". Men lige netop for to af de allerværste gift-stoffer, er det lige modsat: der er økolgiske varer værst.

Hvis det så bare havde været tilfældet et enkelt år, kunne man måske forstå det - men det har været kendt viden i hvertfald siden 2012. Og alligevel benægter man problemet eller forsøger at bagatellisere det. For man er jo under "grænseværdien".

Så i tilfældet hvor økologi er værst, så er grænseværdier fine nok og sikrer at fødevarerne ikke er farlige for forbrugerne. Men når det gælder pesticider, så er grænseværdierne ikke gyldige som bevis for at fødevarerne er sikre. Kan du se hykleriet?

Senest er Per Kølster fra ØL endda fremme og forklare, at økologi handler om forsigtighedsprincipper. Men gjorde det det, opgav man jo netop økologisk ægproduktion, nu de indeholder mere af to super-gifte end de konventionelle alternativer.

Og det giver man så en milliard til at fremme udbredelsen af foruden naturligvis de markant højere priser forbrugerne oven i købet betaler for varerne. Suk.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2018/Slutrapport%20-%20Dioxin%20og%20PCB%20i%20%C3%A6g%20fra%20Danmark%20-%202017-18%20endelig.pdf

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk