10 x MERE PCB I ØKO-SVIN OG ØKO-KYLLING
Forleden fortalte vi hvordan myndighederne fandt meget mere PCB i øko-æg - men det er ikke det eneste sted hvor der er markant forskel.

Også kød fra øko-svin og øko-kylinger indeholder 10 x mere PCB end kød fra konventionelle besætninger, iht Fødevarestyrelsens tal fra 2018.

Ideen om at økologi skulle sikre mindre gift i maden, er altså helt forkert - for nogle af de allermest giftige stoffer man tester for - PCB og DIOXIN findes i flere tilfælde i markant højere mængder i øko-produkter.

Den falske markedsføring som værende potentielt mindre skadelig må stoppe. Det er ikke rimeligt at forbrugerne foregøgles at noget er bedre, når faktiske analyser viser det er modsat.

Som før, ligger tallene oftest under grænseværdien, men for to af stikprøverne i øko-søer var man meget tæt på den såkaldte "indgrebsværdi" hvor der skal tages handling.

Også i 2017 fandt man en øko-so med værdier tæt på indgrebsværdien, lige som i 2016. I 2015 fandt man sågar en øko-so der overskred grænseværdierne!

Der er altså ikke tale om enkelststående eksempler, men gentagne fund i stikprøver, og alligevel bliver der ikke advaret eller skredet ind.

Man ignorerer simpelthen problemet.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2018/Slutrapport%20-%20Dioxin%20og%20PCB%20i%20f%C3%B8devarepr%C3%B8ver%20(96-23)%20-%202018.pdf

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2015/Dioxin%20og%20PCB%20i%20f%C3%B8devarepr%C3%B8ver.pdf

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk