ØGEDE N KVOTER KAN BINDE 400.000 TON CO2
Normalt hører man politikere skælde ud på landbrugets kvælstofanvendelse, og de ynder at skære i kvoterne så der må anvendes mindre og mindre.

Men er det nu også klogt, hvis man vil være god ved jord, miljø og klima?

Ifølge nogle kloge australiere, kræver det ikke bare kulstof (C) at genopbygge jordens humusindhold - det kræver også N, P og S. Stofferne bindes i jorden i forholdet C:N:P:S på 52:5:1:1 - og præcis som vi kender det mht Liebigs minimumslov, betyder mangel på bare ét element, at processen går i stå.

Hvert kg N kan altså binde 10,4 kg C - eller svarende til godt 38 kg CO2 i form af humus og andre langsomt omsættelige stoffer i jorden.

Med andre ord, kan det at man skærer i kvælstofkvoterne og oven i købet fjerner effektive herbicider, så man øger jordbearbejdningen, hvorved humus nedbrydes, godt nok frigive N til afgrødevækst, men samtidig frigives enorme mængder CO2 fra jorden. For hver 25 kg N der på den måde "lånes" fra jordens pulje, får man næsten 1 ton CO2 frigivet.

Samtidig med at man nedbryder humussen, får man desuden også en ringere jord at dyrke i i fremtiden - en jord der er dårligere til at holde på vand og næring.

Hvis man i stedet gjorde det modsatte: øgede kvælstofkvoterne lidt, og gav incitament til at køre pløjefri dyrkning i højere grad, kunne man opbygge humus i stedet, og på den måde binde CO2 i jorden. Men det kræver at man har effektive herbicider så man undgår at de følgende afgrøder kvæles i ukrudt.

På den måde kunne man - hvis man bare fik 5 kg N bundet i humus pr hektar landbrugsjord i Danmark, effektivt binde 400.000 ton CO2 pr år på de danske marker.

Men med regeringens politik sker idag snarere det modsatte. Trist.

Kilder:
https://landbrugsavisen.dk/mark/nedmuldning-af-halm-har-du-husket-fodre-dine-jordbakterier

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk