LANDBRUGET ER DET ENESTE CARBON NEGATIVE ERHVERV!
Klimaminister Dan Jørgensen mener landbruget skal have pisk, så dets klimabelastning nedsættes.

Men belastningen man tilskriver landbruget er FALSK!
For landbruget er det eneste erhverv der reelt binder CO2 idag - suger det ud af luften og laver det til en række produkter.

Eksempler:
1 kg råmælk har en CO2-bindingsfaktor (CBF) på 0,5 (=1 kg råmælk indeholder carbon svarende til 0,5 kg CO2) - så når danske køer producerer 1,6 mio ton mælk, har de bundet 0,8 mio ton CO2.

Halm har en CBF på 1,7, så de 1,5 mio ton halm landbruget producerer til at fyre med har bundet 2,5 mio ton i sig.

Kartofler har en CBF på 0,23 kg CO2. Stivelseskartofler lidt mere.
Hvedemel har en CBF på 1,2. kg CO2.
Svin har en CBF på 0,66 ... Og sådan kunne man blive ved.

Selv gylle binder en masse CO2 som f.eks. gavner samfundet i form af gratis energi (biogas), som landbruget ikke godskrives, men i 2017 udgjorde det 11,2 PJ (peta-joule), eller svarende til 300.000 ton metan med en CBF på 2,4 = 0,72 mio ton CO2.

Derudover binder en mark med f.eks. permanent græs 4,4 ton CO2 pr ha i jorden. Og med pløjefri dyrkning vil den binding komme til at gælde flere og flere afgrøder. År efter år efter år...

Omvendt tilskrives landbruget en masse klimabelastning der slet ikke dokumenteres, men "beregnes" i meget usikre modeller - f.eks. lattergasbelastningen, der udgør størstedelen af landbrugets påståede belastning har en usikkerhed på +/- 100% på de skøn!! Og mange målinger viser den er overvurderet! (se tidligere opslag)

Helt urimeligt.

Når en forbruger f.eks. spiser et produkt der indeholder bunden CO2 må den udledning omsætningen medfører, tilskrives forbrugeren. Når en forbruger skal bruge varme eller el, må CO2-udledningen tilskrives forbrugeren. Ikke landbruget. For uden forbrugere udledte landbruget ingenting!

Landbruget vil ikke være syndebuk for byboernes ædegilder og varme stuer.

Bragt på Facebook 29.2.2020 - fra debat og kommentarer er fremkommet følgende:
- Ud fra produktionstal af svin, binder landbruget ca 1,6 mio ton CO2 i svin om året.
- Produktionstallet for mælk ovenfor er nok sat for lavt, og burde måske være 3 x større!
- Med landbrug menes både landbrug, gartneri og skovbrug. Skovbrug er jo særligt godt til at binde CO2 - som i øvrigt også sker i stor stil i f.eks. læhegn, uden det medregnes.

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk