5% REDUKTION I KVÆG-EMISSION AF METAN VIL ANNULLERE KLIMAEFFEKT. DK ER I MÅL
Klimaet er under pres fordi mængden af CO2 og metan i atmosfæren stiger, hører vi. Det fører til øget drivhuseffekt og dermed øget global temperatur.

Ser vi på balancen mht metan, så er den virkelig balanceret på en knivsæg. Ud af de ca 500 MT der udledes årligt, er der kun ca 10 MT i overskud - altså 2% for stor udledning. Og da forskerne mener at kvægbrug står for knap halvdelen af den udledning af metan der sker til atmosfæren, betyder det, at en reduktion i kvæg-udledningen på ca 5% vil annullere stigningen i metan i atmosfæren.

Med andre ord: 5% reduktion fra kvæg gør metan-udledningen bliver klima-neutral, globalt set!!

Det gode ved det er, at der er mange måder at opnå så lille en reduktion på.

Spise lidt mindre oksekød er én vej. Spis kylling eller gris i stedet - bare 5% af gangene. Og drik 5% mindre mælk.

Man kunne også samle metanen op, som man gør ved f.eks. produktion af biogas - men det betyder til gengæld at køerne ikke kan gå ude på marken så meget. Og vil i praksis være ret dyrt.

Man kunne alternativt bruge tilsætningsstoffer til foderet, som f.eks. 3-NOP, der reducerer metan-udledningen fra køerne med 25%. Så kunne vi reelt spise meget mere oksekød og mælk end vi gør idag, og stadig være klima-neutrale mht metan.

DANMARK HAR ALLEREDE REDUCERET 10%

Det bedste af det hele er næsten, at antallet af køer i Danmark allerede er faldet over 10% over de sidste 20 år - i 2018 alene faldt bestanden med 1,8%. Med andre ord har Danmark allerede reduceret meget mere end der skulle til at blive klima-neutral. Vi har løst udfordringen.

Det er de andres mer-udledninger der nu giver klima-problemet.

Ligeledes med regeringens ambition om flere vådområder kontra-produktiv i forhold til at opnå reduktionen. For en anden stor udleder af metan er vådområder. Så den ide bør man droppe igen, set med metan-øjne.

Når politikere siger, at vi skal være klimaneutrale ved slet ikke at udlede drivhusgasser, svarer det til at sige at en virksomhed først bliver rentabel når den ingen udgifter har.

Men det er jo ikke tilfældet. Udgifterne skal bare være mindre end indtægterne. Det samme gælder for metan. Udledningen skal bare være mindre end nedbrydningen - og det er den allerede når vi har reduceret med 5% fra kvæg.Kilder:
https://en.wikipedia.org/wiki/Methane_emissions#/media/File:MethaneInfographicGlobalCarbonProject2016ccBySa.png
http://www.globalcarbonproject.org/methanebudget/index.htm, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58320705
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030218311111
https://landbrugsavisen.dk/hver-anden-ko-og-kalv-er-forsvundet-p%C3%A5-40-%C3%A5r

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk