ØKOLOGI SOM LØSNING VIL ALTID VÆRE DÅRLIGST
Øko-reglerne definerer i dag hvad en økolog må. Resten er som udgangspunkt fravalgt. Store fravalg.

De økologiske løsninger er på den måde en lille delmængde af alle de løsninger den moderne landmand kan vælge at bruge.

En moderne landmand kan derfor altid vælge præcis den samme løsning som en økolog. Handler det om mere plads til dyrene. Mindre eller ingen pesticider. Mindre eller ingen handelsgødning. Mindre eller ingen GMO. Mindre eller ingen antibiotika, osv. Så kan den moderne landmand bare producere således.

FRAVÆLGER AF PRINCIP
Omvendt, må økologer ofte afstå fra at bruge effektive midler som moderne landmænd bruger. Et simpelt eksempel er at tilsætte svovlsyre til gylle. Det mindsker ammoniak-fordampning. Mindsker nitrifikation. Mindsker kvælstoftab. Og det eneste man tilfører er et naturligt næringsstof: svovl.

Økologer fravælger altså gode, effektive og miljøvenlige løsninger af princip. Ikke ud fra en individuel vurdering, som for moderne landbrug.

Derfor må økologer have mere lempelige regler mht kvælstofudledning. De taber simpelthen mere kvælstof pga de ikke må bruge de effektive metoder moderne landmænd må.

Det dilemma giver sig tydeligt til kende i udbyttene, dyrevelfærden og omkostningerne for de økologiske landmænd. De ligger langt bagefter de bedste moderne landmænd.

KUNDEN ER KONGEN
I sidste ende handler det om at levere det produkt kunderne efterspørger. Og i den kamp har den moderne landmænd alle trumferne på hånden.

Kunden er kongen, og efterspørger kunden et produkt - og er villig til at betale for det - så vil den moderne landmand kunne lave det bedst og billigst. Hver gang.

ØKO VINDER PGA TILSKUD
Den eneste årsag til at øko ikke er spillet ud af banen for længe siden er tilskud. Massive tilskud. For kunderne vil reelt ikke betale de store mer-priser øko-produktionen medfører. Så derfor tørres de omkostninger af på skatteborgerne, for at nogle få øko-fikserede kan få deres feel-good-fix for andre folks penge.

Problemet for den moderne landmand er således ikke det man må eller ikke må. Problemet er at man i dag reelt spiller et spil hvor vinderen er udpeget af politikerne på forhånd - uanset at denne vinder reelt ikke kan levere den bedste løsning. Det er umuligt.

DEN BEDSTE LØSNING FRAVÆLGES
Værst af alt: ved at give økologi økonomisk støtte og miljøskadelige regel-fordele, fravælger politikere helt bevidst at satse på den hest, som man reelt ved ikke kan vinde løbet i en lige konkurrence.

Og man gør det ved at gøre den bedste hest halt.

I stedet burde man forsøge at sætte nye rekorder, nye milepæle og nye mål for miljøet ved at søge at gøre den bedste hest endnu bedre.

KRÆVER OPMÆRKSOMHED
Den ulige kamp og det dilemma må og skal gøres politikerne klart. For de er ved deres valg igang med at ødelægge dansk landbrug, trods det er i stand til at levere netop de løsninger der efterspørges. Man skal bare lade pengene og opgaven følges ad - så vil de moderne landmænd sejre. Stort.

Kilde:
Økologireglerne feb. 2020

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk