JEG ER ENIG MED MARKAGER:
DANSK LANDBRUG SKAL REDUCERE SIT KVÆLSTOFTAB
Der er meget debat om emnet kvælstoftab og dansk landbrug for tiden - og jeg bliver fra tid til anden skudt i skoene, at jeg bare vil svine løs og er ligeglad med hvor meget kvælstof dansk landbrug udleder til vores miljø. Men det er ikke rigtigt. På ét punkt er jeg meget enig med Stiig Markager: Dansk landbrug skal reducere sit kvælstoftab. Når jeg siger det, er det dels fordi det er det jeg arbejder med til daglig. Så det betaler min løn. Men det er også fordi det giver god mening.

TABER 500 MIO KR MINDST

Samlet set taber dansk landbrug kvælstof for imellem 500 mio og 1 milliard kroner hvert år bl.a. pga ineffektiv brug og håndtering.

Dermed siger jeg ikke, at hele dette tab er realistisk at undgå - men jeg siger, at kunne det reduceres bare 5-10-15% er der rigtig mange penge at spare for dansk landbrug - samtidig med at miljøet og klimaet belastes mindre.

En strategi om at få en bedre "nutrient use efficiency" som det så fint hedder, er altså både i landbrugets og miljøets interesse.

DET ER WIN WIN

Det kildne er som altid: hvad skal der til for at opnå dette. For koster det to kr at spare én - så er det svært at motivere nogen.

Så det er der hvor vi i fællesskab skal lægge hovederne i blød og gøre det bedste vi kan, for at nå så høj en "nutrient use efficiency" som vi kan.

RESTEN AF MARKAGERS METODER

Resten af Markagers metoder, med at skyde skylden for vores elendige havmiljø nærmest ensidigt på dansk landbrug og ignorere de enorme historiske problemer der er skabt - dem er jeg meget meget stor modstander af. Og vil man fratage nogen dyrkningsretten til deres jord, skal det naturligvis kompenseres. Grundloven er jo ikke slettet, som en eller anden SMS.

Politikerne, ministrene, ministerierne, virksomhederne spildevandsselskaberne og alle dem der trækker ud i toilettet hver eneste dag, de har desuden et medansvar her.

Både for fortidens letsindige lovgivning, og de problemer med urensede udledninger og dumpning af dit og dat, der stadig består, samt for de nye der opstår hver gang det regner eller man liiige giver en virksomhed en dispensation til at udlede et eller andet træls.

Samtidig bærer supermarkeder og kunderne også et stort medansvar - for de presser dansk landbrug økonomisk i en grad, hvor det sjældent betaler sig at gøre det absolut bedste - for det vil kunderne ikke betale for.

HAVMILJØ ER MERE END KVÆLSTOF

Det handler også om fosfor, slam, bakterier, microplast, pfas, medicin - ja alt det andet vi fortsat leder ud i vores havmijø sammen med kvælstoffet. Og det skal også løses, hvis vi i fremtiden skal "redde havet" som Markager siger.

Der skal også styr på stenrevene/gydepladserne der mangler, bestandene af sæler og skarver der gør store indhug i fiskebestandene, og alle de andre "bække små" der i sidste ende bidrager til den negative udvikling af vores havmiljø.

NABOLANDE SKAL MED

Og selv om alt dette opnåes, og vi i Danmark opfører os ganske eksemplarisk, så skal vi stadigvæk huske, at kan vores nabolande ikke motivere deres landbrug, virksomheder og offentlige institutioner til at være lige så eksemplariske, så flyder alle deres problemer lige lukt ind i danske farvande og ødelægger det fine resultat.

Så her har politikerne et særligt stort ansvar, for at den danske indsats ikke er forgæves og blot lukker virksomheder og skaber fattigdom.

TAL OP OG BRUG GULEROD

Vil man have et positivt samarbejde med nogen, så nytter det ikke noget at udskamme dem for at opnå det man vil.

Og hvis Markager, politikerne og myndighederne vil have et produktivt og effektivt samarbejde med dansk landbrug, så vil jeg opfordre til at man begynder at tale det op. Bruger ros i stedet for udskamning. Og bruger gulerod i stedet for pisk.

For det kommer man meget længere med.

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk