SVENSK RAPPORT: HAVVINDMØLLER KAN ØGE BUNDTEMPERATUR OG MINDSKE VIND-HASTIGHED. ØGER DE ILTSVIND?
En svensk undersøgelse der kigger på miljøpåvirkningen af havvindmøller kommer til nogle meget bekymrende konklusioner.

MINDRE VIND: MINDRE ILTNING AF BUND-VAND PÅ LAVE DYBDER

Den første er ikke så overraskende: Vindmøller sænker vindhastigheden bag dem. Det er oplagt, og også noget der konstateres ved modellering og opstilling.

Dermed vil mange vindmøller betyde mindre vind til at omrøre vandmasserne på lavt vand, og "skubbe" vandmasserne ned i de dybere dele af Østersøen f.eks. - og dermed øger de risikoen for iltsvind.

OPBLANDING ØGER BUND-TEMPERATUR

Mere overraskende er, at selve fundamentet også påvirker havene, og endda i meget store områder bagved parkerne.

Påvirkningen sker ved at vandmassernes lag blandes, og dermed kommer det varmere, saltfattige vand ned på bunden. Og når bund-temperaturen på den måde øges, og f.eks. alger i overfladevandet røres ned på bunden, vil det øge iltforbruget og dermed muligvis øge risikoen for iltsvind!!

HAR STOREBÆLTBROEN SAMME EFFEKT?

Et stort spørgsmål er nu, om lavbroen, er jo har mange "fundamenter" der rager ned i vandet reelt har samme effekt, og dermed ændrer bundmiljøet i Storebælt markant.

Det er klart, at efter broen kom har fiskebestandene i området ændret sig voldsomt. Men at det var broen der var årsagen, tror jeg ikke mange har peget på.

Alt i alt betyder rapporten, at svenskernes strategi for udbygning af havvind justeres (=mindre hav-vind!).

Spørgsmålet bliver snarere om de danske politikere vil lytte til videnskaben...?

Bragt på Facebook 16.12.2023Kilde:
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.202760!/Input_till_samr%C3%A5dsunderlaget_SMHI_230821_RevHaV_RevSMHI%20%281%29.pdf

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk