GROWZ KLIMAPLAN FOR DANSK LANDBRUG
For at reducere klimabelastningen af dansk landbrug (og skovbrug) foreslår Growz følgende:

- fordobling af biogasproduktionen (CO2e fortrængning 1-2 mio ton CO2e).
- drop urørt skov ideerne igen (CO2e besparelse 1-2 mio ton CO2e)
- erstat halvdelen økologiarealerne med skov (binding 1-2 mio ton CO2e)
- lav den anden halvdel til moderne landbrug i stedet (fødevareproduktionen falder ikke)

På den måde kan landbruget let bidrage med de 3-4 mio ton CO2e det skal inden 2030, og er nede på ca 6 mio ton beregnet udledning.

Når man så skal se på 2045 målene, så skal den biomasse landbruget bidrager med til energiforsyningen modregnes i landbrugets udledninger. Det er ca 6 mio ton.

Og dermed er landbruget klimaneutralt på papiret. Udtager man måske endda de mest problematiske lavbundsjorde, bliver landbruget klima-negativt.

I mellemtiden fortsætter det gode arbejde med at finde mere klima- og miljøvenlige metoder som allerede pågår, og efterhånden som energiforsyningen bliver mere og mere reelt klima-neutral (f.eks. mere atomkraft) og behovet for biomasse falder, skal denne i stedet bruges som til carbon-storage i form af humus, biochar og byggematerialer - samt til f.eks. bio-flybrændstof via f.eks. HTL.

På den måde flyttes problemstillingen derhen hvor den reelt hører til: energiforsyningen. Den skaber i bund og grund hele klimaproblemet, og stjæler den biomasse fra landbruget, der gør landbruget klimanegativt.

Det bedste af det hele: ovenstående behøver ikke koste skatteborgerne én krone - faktisk vil man spare 1 mia kr i øko-tilskud som kunne bruges på skovplantning og forskning i rentabel klima-effektivisering - og få billigere fødevarer samtidig.

For uden fremgang har man jo reelt tilbagegang - og ressourcespild er altid problematisk - det anerkender både landmænd og forskere allerede.


PS: Anlægges skovarealet klogt, dvs på vandindvindingsområder, kan man samtidig løse problemet med pesticidforurening af grundvandet.

PPS: I stedet for økologi skal der laves et mærke for regenerativt landbrug baseret på integreret, pløjefri præcisionsdyrkning (IPP) for øget carbonbinding i jorden imens ressourceforbruget og pesticidanvendeæsen minimeres, næringsstof udnyttelsen og humusopbygningen øges, evt koblet til øgede krav for dyrevelfærd. Disse metoder vil kunne opretholde hæje udbytter og højkvalitet for en meget beskeden merpris, som forbrugerne forhåbentlig vil betale.
Det er allerede gået op for butikkerne at verden går den vej. Nu skal politikerne støtte op.

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk