ER LANDBRUGETS KLIMABELASTNING REELT NEGATIV?
Vi hører igen og igen at landbruget klimabelaster med rigtig mange mio ton CO2e.

Det tal beror sig på nogle standard-beregninger, hvor man f.eks. antager at en ko bøvser så og så meget, gødning omdannes til lattergas så og så meget, og lavbundsjord nedbrydes så og så meget.

STANDARD-BEREGNING: 13,7 MIO TON

Disse antagelser er belagt med en række store usikkerheder - f.eks. for metan mere end 30%, lattergas over 100% og så videre.

Forskerne har derfor dykket ned i mere konkrete udledninger under danske forhold, og der fundet at f.eks. kvæg i DK måske reelt udleder 30% mindre - lige som lattergas-tallet også bør være ca 30% mindre.

KORRIGERET FOR 30% OVER-ESTIMERING: 10,2 MIO TON

Derudover er standard-omregningen af metans klimabelatning lavet ud fra en kunstig 100 års antagelse, hvor den får en faktor 25 i forhold til CO2. Men reelt ud fra en antagelse om at tiden jo går videre, burde den være 11.

KORRIGERET FOR FAKTOR 25->11: 7,5 MIO TON

Men egentlig burde biogen metanudledning slet ikke tælle med pga den korte halveringstid i luften. En stabil metanudledning bliver nemlig ikke ved med at øge klimabelastningen.

Så hvis man korrigerer for det også, får man:

KORRIGERET FOR BIOGEN METAN: 5,3 MIO TON

Ser man derudover på hvor meget landbruget bidrager til reduktioner andre steder, så finder man, at der spares olie, kul og gas svarende til ca 6 mio ton samlet set, fordelt på ca 2 mio ton fra biogas, 2 mio ton fra halm og 2 mio ton fra rapsolie, træ osv.

MODREGNET FORTRÆNGNING PÅ 6 MIO TON: -0,7 MIO TON

Og så bliver landbruget pludselig klima-negativt.

Her har man så endda ikke engang modregnet f.eks. carbon-storage i humus, skov osv endnu - så det reelle tal kan endda vise sig at være endnu lavere.

Så spørgsmålet er nu: er den udskamning der er igang imod landbruget rimelig?

Hermed siger jeg ikke, at landbruget ikke skal forbedre og forfine dets metoder fremadrettet. Men måske det skulle foregå på et mere oplyst og reelt grundlag?

Bragt på Facebook 26.3.2024

Kilder:
https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/klima

https://klimamonitor.dk/nyheder/art9762414/K%C3%B8er-skader-klimaet-med-op-til-30-procent-mindre-metan-end-hidtil-indikerer-nye-tal

https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/planter/93193/handelsgoedning-udleder-mindre-lattergas-end-forventet-.aspx

https://www.facebook.com/photo/?fbid=898828815586864&set=a.359546416181776

https://www.facebook.com/photo/?fbid=526024336200649&set=a.359546416181776

https://www.facebook.com/photo/?fbid=895721009230978&set=a.359546416181776

https://fb.watch/r2l_qG99rW/

https://fb.watch/r2lP3Z_0pU/

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk