Giv lyd!

Growz - tænketanken for det grønne erhverv!

HITS: 398210Vidste du, at...

… reel kommunikation og logisk tænkning er altafgørende for et godt samfund….

Prognose CO2-udledning el DK (g/kWh)


Kilde.

Gartnerkalender

Du kan lære mere om Gartnerkalender

KLIK HER


Print - 13-06-2013

Kontrol mig her og kontrol mig der

Er du erhvervsdrivende gartner i Danmark bliver du automatisk underlagt en række kontrolordninger. De er udformet således, at du med givne intervaller skal have kontrolleret dele af din virksomhed, for derigennem at sikre en vis standard.

For gartnere kan blandt andet nævnes:

Arbejdstilsynet kan komme forbi på besøg med jævne mellemrum. De kommer uanmeldt, og det kan give pålæg og bøder, hvis ikke f.eks. APV’en er udfyldt. Selve kontrolbesøget er dog gratis. Dette er så undtagelsen der bekræfter reglen, for resten er underlagt omkostninger for virksomheden. Arbejdstilsynet godkender i øvrigt aldrig noget. De udstikker kun krav, og kan i øvrigt selv modificere disse krav, hvis de skønner der er behov.

De fleste gartnerier har en kompressor. Den er nødvendig for at drive forskellige maskiner og for f.eks. at blæse løse blade af planterne før salg. Kompressorens tank er under tryk, og denne skal kontrolleres for tæring årligt af et dertil certificeret firma.

De fleste gartnerier har også en truck. Hvis denne kan løfte gaflerne mere end 1 meter kræves for det første et certifikat for brugeren. Derudover skal trucken kontrolleres årligt, for at sikre, at løfteudstyret er sikkert.

Stort set alle gartnere bruger CC-containere til at køre deres varer på. For at kunne læsse varerne på de øverste hylder, har mange gartnere en såkaldt CC-container-grav. Den bruges til at sænke containerne ned i, så man kan læsse de øverste hylder uden at skulle overstrække sig. Denne grav skal ligeledes kontrolleres årligt.

Har gartneriet en hejseport, skal denne ligeledes kontrolleres årligt, så den fungerer sikkert. Dette gøres ligeledes af særligt certificerede firmaer.

Sælger gartneriet sine varer efter vægt, f.eks. tomater, agurker eller frø, så skal vægtene også verificeres. Det skal ske hvert 4. år. Formålet er uklart, for der er alligevel ikke noget der forhindrer brug af manuelle vægte, og dermed at man fylder for lidt i poserne/bakkerne. Mængden af indhold beror derfor stadig 100% på virksomhedens troværdighed. Typisk koster det 800-1300 kr at få verificeret en vægt.

Varebiler er underlagt samme kontrolforanstaltninger som biler i øvrigt, med syn hvert 2. år. Dertil kommer et syn af lifte, der skal sikre at disse er sikre og forsvarlige.

Har gartneren egen vandboring, skal denne kontrolleres med jævne mellemrum for at sikre, at vandkvaliteten er i orden. Dette gælder også selv om vandet ikke bruges som drikkevand, men kun til vanding. Der kan dog fraviges de ellers restriktive krav til tilstedeværelsen af forskellige forureningskilder som f.eks. nitrat osv. Dertil kommer et gebyr for vandindvindingsret, der er fastsat efter indvindingsrettens størrelse. Kontrollen af vandkvalitet koster typisk 2-3.000 kr, og gebyret for vandindvindingsret omkring 2.500 kr årligt.

Har man f.eks. et kraft-varme anlæg, kan dette være underlagt særlige kontrolordninger pga man modtager gassen med højere tryk end ellers. Kraft-varmeanlæggene skal desuden kontrolleres mht. udstødningsgassers indhold af f.eks. NOx, ligesom smøreolie skal opbevares i særligt indrettede områder, og derfor er underlagt miljøkontrollen.

I forbindelse med el-installationer mv. har mange firmaer brandslukkere stående. Disse skal checkes af et certificeret firma hvert 5. eller 10. år, alt efter type. Ofte kan det bedre betale sig at købe nyt udstyr, end at få det kontrolleret.

Fælles for ordningerne omkring kompressorer, trucks, CC-containere, hejseporte, vægte, biler, vand, kraftvarmeanlæg og brandslukkere er, at de er udliciteret til særligt certificerede virksomheder. Priserne er derfor relativt ensartede over landet, men principielt underlagt fri konkurrence. Dog er gebyret for vandindvindingsret statsreguleret.

Derudover er gartnerne underlagt kontrol fra plantetilsynet. De skal kontrollere at planter og afgrøder er sunde og ikke indeholder skadedyr. Dog kun stikprøvemæssigt. Denne kontrol består af i alt 3 ordninger, der omfatter import og eksport af frø og planter. Samlet set koster det omkring 10.000 kr årligt at være tilmeldt alle 3 ordninger, og dertil kommer så selve kontrolbesøgene, som faktureres derudover. Disse koster typisk fra 1.000-5.000 kr for et par timers arbejde – alt efter gartneriets størrelse. Gebyrerne er ikke underlagt fri konkurrence, men er fastsat, så de ”dækker omkostningerne”. Visse lande kræver særligt skrappe kontroller, og disse koster ekstra at få udført, hvis du vil sælge planter dertil.

For gartnerierhvervet har man derudover netop vedtaget en ny kontrolordning. Den består i en kontrol af sprøjter, som f.eks. bruges til udbringning af svampemidler osv. Da ordningen ikke er indfaset endnu, kendes prisen heller ikke, men det står klart, at sprøjterne skal kontrolleres hvert 3. år.

Listen er i øvrigt ikke udtømmende. Andet udstyr som f.eks. elektrisk værktøj, stiger, stilladser mv. skal også kontrolleres jævnligt. Men det er knap så gartneri-relevant, så det hopper vi over her.

Pointen er dog den samme: Inden du har omsat for så meget som én krone, skal du være beredt på at aflevere en pæn klat til diverse statsautoriserede kontrolinstanser. God arbejdslyst.