Giv lyd!

Growz - tænketanken for det grønne erhverv!

HITS: 411434Vidste du, at...

… gennem samarbejde bliver 1+1 mere end 2….

Prognose CO2-udledning el DK (g/kWh)


Kilde.

Gartnerkalender

Du kan lære mere om Gartnerkalender

KLIK HER


Print - 07-11-2013

For og imod sociale klausuler...

Sociale klausuler er blevet det nye sort (eller rødt) her op til kommunevalget. Politikerne er gået i kamp mod social dumping og der kræves handling. Men hvad får kommunen egentlig ud af at oprette sociale klausuler, og hvorfor mon Bjarne Corydon er imod, når venstrefløjen og fagbevægelsen er for?

En social klausul er først og fremmet et krav om at der betales løn ud fra danske overenskomster. Da man ikke kan kræve at der reelt er indgået en given overenskomst, er det blot timelønssatsen og de generelle betingelser man ser på: feriepenge, arbejdstid osv.

Dermed forsøger man at sikre en "lige konkurrence" imellem danske og udenlandske virksomheder - dels ud fra en ide om at man med lige konkurrence giver danske virksomheder en større chance for at vinde udbud end ellers - og dermed sikrer flere danskere et arbejde - og dels med den retoriske grund at man ikke ønsker at folk går til sulteløn og ikke kan leve af deres arbejde.

Men ser man på overenskomsterne så er mindstelønnen for f.eks. en murer blot 115 kr i timen - og tillagt feriepenge giver det en lønomkostning på ca 130 kr i timen pr medarbejder.
De fleste danske uddannede murere vil dog ikke spises af med mindstelønnen, og kræver typisk omkring 150 kr i timen - plus pension, sh-tillæg, 6. ferieuge osv - og det giver så en omkostning pr medarbejder på rundt 210 kr i timen - og dermed ca 50% mere end en tilsvarende udenlandsk arbejdsgiver ville kunne nøjes med at betale sine folk.

Den lige konkurrence er altså et fatamorgana. Det hjælper ikke meget at kræve at en overenskomstmæssig løn betales - for det gør stadig de danske arbejdere dyrere.

Hvad sker der så når man kræver sociale klausuler?
For det første vil en del af de firmaer der ellers kunne tænke sig at byde nok vælge at sige fra. Risikoen for bøder og problemer hvis en underentreprenør bliver kreativ er for stor, og redskaberne til at føre en effektiv kontrol er mangelfulde eller i bedste fald dyre at implementere. Dem der alligevel våger pelsen og byder vil med stor sandsynlighed vælge at lægge et ekstra overhead på, til at sikre sig imod sådanne bøder og udgifter.
Og endelig vi de bud der modtages fra underentreprenører med stor sandsynlighed blive højere, hvis man tidligere har anvendt arbejdskraft der blev aflønnet med mindre end 115 kr i timen.

Alt i alt bliver byggeriet altså dyrere. Hvor meget er svært at sige, men 10-20% er nok ikke urealistisk, givet at lønnen for mange østarbejdere i praksis ligger omkring 80-100 kr i timen.

Hvad sker der ellers?
En højere løn til østarbejderne vil gøre det mere attraktivt at søge til Danmark for at arbejde. Man har dermed gjort incitamentet til at bryde op fra hjemlandet og søge lykken i Danmark større. Flere vil komme hertil og flere vil presse på for at få et af de attraktive job. Dermed vil også mere kvalificeret arbejdskraft byde sig til, og konkurrencen imod de danske håndværkere vil øges.

Alt i alt vil de sociale klausuler altså:
- gøre byggeriet dyrere og dermed øge offentlige udgifter og skatter
- give en øget tilstrømning af østarbejdere og dermed endnu mere pres på de danske håndværkere

OG så glemte jeg helt FOR sociale klausuler... det er nok fordi jeg har svært ved at finde gode argumenter...