Giv lyd!

Growz - tænketanken for det grønne erhverv!

HITS: 411533Vidste du, at...

… mange gode tiltag er gået til grunde som konsekvens af politisk lefleri….

Prognose CO2-udledning el DK (g/kWh)


Kilde.

Gartnerkalender

Du kan lære mere om Gartnerkalender

KLIK HER


Print - 01-10-2018

Økologi taber terræn


Økologisk jordbrug tales meget op i medierne, men ude på gårdene kæmper man en hård og brutal kamp imod plantesygdomme og mangelsymptomer.

Resultatet er for de store afgrøder, at udbytterne er stærkt faldende i flere tilfælde - og udbytte-forskellen imellem moderne landbrug og økologisk landbrug bliver således større og større.

Grunden er simpel: udsultning af jordene og opformering af svampesygdomme og bakterier dels på såsæd og dels i jorden gør det sværere og sværere at dyrke økologiske afgrøder - stik imod den historie man forsøger at sælge i pressen.

Hvor udbytteforskellen for 5 år siden var ca 30% er den idag i gennemsnit mindst 50% - der skal altså bruges dobbelt så meget areal for at producere den samme mængde mad med økologi. En skræmmende mængde natur, der må ofres, hver gang en gård lægges om og udbytterne falder.

Politikerne er nød til at åbne øjnene og indse, at økologi er en smuk tanke og en dejlig drøm - men i naturen er det den stærkeste der vinder, og det er ikke ubeskyttede afgrøder på markerne.Offentliggjort på Facebook 1.10.2018. Delt 167 gange og nået 24.000 personer pr 9.10.2018