Giv lyd!

Growz - tænketanken for det grønne erhverv!

HITS: 408127Vidste du, at...

… mange gode tiltag er gået til grunde som konsekvens af politisk lefleri….

Prognose CO2-udledning el DK (g/kWh)


Kilde.

Gartnerkalender

Du kan lære mere om Gartnerkalender

KLIK HER


Print - 02-09-2019

POLITIKERE: SKÆR NED ELLER LÆG OM!


I den Christiansborgske virkelighed, som er skabt igennem model-beregninger, får landbruget skyld for at udlede massive mængder lattergas. Faktisk er lattergas den største enkelt-faktor mht klimabelastning for landbruget ifølge modellerne.

Modellen siger meget firkantet, at 1% af den kvælstof der tilføres marken som gylle eller handelsgødning (=det der tæller i gødningsregnskabet) bliver til lattergas. Dog står der i noterne, at usikkerheden på det tal er +/- 100% - men det ignorerer politikerne når de skælder ud på landbruget.

Modellen tager ikke hensyn til nogen af de mange metoder som landbruget idag i praksis bruger til at minimere kvælstoftab og lattergas-udledning:
- forsuring af gylle
- splitgødskning
- placering af handelsgødningen
- bladgødning

Modellerne tager heller ikke hensyn til at f.eks. pløjefri dyrkning medfører CO2-binding i jorden og dermed mindre klimabelastning.

Modellerne ignorerer til gengæld økologernes øgede pløjning, der trækker i modsat retning af pløjefri dyrkning og medfører øget CO2-udledning.

Modellerne ignorerer også når økologerne bruger kløver eller bælgplanter til at fiksere kvælstof, så medfører det lattergas dannelse.

Og modellerne ignorerer også at den ringere eller helt manglende forsuring af gylle i økologi betyder øget lattergasudledning.

Alt i alt efterlader den Christiansborgske virkelighed kun det moderne landbrug med to reelle muligheder:
- skær ned på kvælstof-tildelingen.
- læg om til økologi.

Alle andre tiltag tæller ikke. Uanset at de reducerer problemet massivt.

Og dermed må man på Christiansborg have en forventning om at økologisk lattergas åbenbart ikke er en klimagas og at den megen produktion der dermed flytter ud af landet ikke giver CO2 der flyver over landegrænser.

Bragt som indlæg på Facebook 2.9.2019

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5838352/

https://www.canr.msu.edu/resources/management_of_nitrogen_fertilizer_to_reduce_nitrous_oxide_emissions_from_fi

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16665099

https://www.agronomy.it/index.php/agro/article/view/728/805