Giv lyd!

Growz - tænketanken for det grønne erhverv!

HITS: 408154Vidste du, at...

… du kan ikke løfte de svage ved at holde de stærke nede….

Prognose CO2-udledning el DK (g/kWh)


Kilde.

Gartnerkalender

Du kan lære mere om Gartnerkalender

KLIK HER


Print - 01-08-2020

100% ØKOLOGISK HVEDE OG VÅRBYG VILLE KRÆVE ET NATUR-AREAL PÅ STØRRELSE MED SJÆLLAND PLØJES OP

Så langt tilbage som Danmarks Statistik-bank fører Jord2 statistikken, har der været stor forskel på udbytterne imellem økologisk og konventionel korn-dyrkning.

Tilbage i 2008 var udbytteforskellen på vårbyg og hvede hhv. 10% og 41% lavere for økologi. Til trods for at økologerne har "lært meget" og "kæmper for at forbedre udbytterne" er forskellen i 2019 øget til 32% lavere og 50% lavere udbytte - nogenlunde svarende til gennemsnittet for perioden.

Med andre ord: for hver gang der skal bruges 2 hektar til at dyrke en mængde konventionel vårhvede skal der bruges 3 for at dyrke den samme mængde økologisk - og for hvede er det dobbelt op.

I 2019 blev dyrket 550.000 ha hvede og 480.000 ha vårbyg i Danmark. Skulle man altså dyrke de mængder hvede og vårbyg vi laver konventionelt i Danmark vha økologi, ville det kræve et mer-areal på enorme 750.000 hektar. Det er et større areal end hele Sjælland!

Så stort er natur-prisen ved økologi - og skulle man i stedet dyrke kornet i f.eks. Østeuropa eller Amazonas ville det øges betydeligt, da de disse steder har markant lavere udbytter per hektar end vi har i Danmark.

Det værste ved det hele er næsten, at forskellen ikke mindskes. Den øges snarere.

Vi du sikre mest mulig plads til naturen bør du altså undlade at købe økologisk. Køb konventionelt.

Kilde: Statistikbanken.dk