Giv lyd!

Growz - tænketanken for det grønne erhverv!

HITS: 411528Vidste du, at...

… reel kommunikation og logisk tænkning er altafgørende for et godt samfund….

Prognose CO2-udledning el DK (g/kWh)


Kilde.

Gartnerkalender

Du kan lære mere om Gartnerkalender

KLIK HER


Print - 04-10-2023

DANMARK - EN LILLE BRIK I ET STORT KVÆLSTOF-SPIL

HELCOM rapporten fra januar 2023 giver et godt overblik over udledningerne af kvælstof til Østersøregionen - også i underopdelinger (se kort).

Totalt set tilføres ca 860.000 ton kvælstof - og til de "danske farvande" Bælthavene og Kattegat til føres ca 132.000 ton.

DANSK LANDBRUGS ANDEL AF LOKAL UDLEDNING: <20%

Totalt set udleder Danmark iht miljøstyrelsen ca 56.000 ton - men en stor del udledes til Nordsøen og altså ikke til de iltsvind-plagede områder i indre farvande.

Danmark bidrager således altså med måske 30.000 ton til de 132.000 ton der udledes direkte til indre danske farvande - en andel på ca 25% - dansk landbrug udgør måske 70% af dette - altså under 20% af indre danske farvande - resten kommer fra Sverige, Tyskland og Polen - og af det totale input bidrager Danmark med meget meget mindre.

NAIVITET ELLER STORHEDSVANVID?

Hvordan politikere og forskere på universiteterne kan tro, at danske udledninger kan være så altafgørende for ilttilstanden er mig en gåde og at de vil bilde os ind, at en reduktion på yderligere 10.000 ton fra Danmark skulle have en afgørende effekt på disse enorme mængder vores naboer kommer med, holder heller ikke.

Det står i skærende kontrast til HELCOM rapporten, der konkluderer at udledningerne til Bælthavene og Kattegat er ca 10% under kravene.

Det eneste man vil opnå med markant hårdere dansk regler, er at kvæle dansk landbrug - der i forvejen er det eneste land i regionen med stramme kvælstofkvoter. F.eks. Sverige har ingen - og Tyskland har først de senere år fået kvoter i dele af landbrugsområderne.

Det ligner snarere en heksejagt på danske landmænd, drevet af helt andre motiver.

Dem kan man så selv gætte på...

Bragt på Facebook 4.10.2023


Kilde:
https://helcom.fi/wp-content/uploads/2023/01/Summary-of-the-HELCOM-seventh-pollution-load-compilation-PLC-7.pdf